- Prezentarea proiectului - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva SPERANTA Zalau

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
SPERANȚA
ZALĂU

Avem 39 persoane vaccinate împotriva Covid-19 (cel puțin 1 doză), reprezentând 69,64%

Go to content
Solidari pentru o lume mai bună” este un proiect care s-a conturat în jurul convingerilor că fiecare părinte are dreptul să se bucure de copilul său, că fiecare copil are dreptul la o viață împlinită și că fiecare dintre noi poate fi protagonistul schimbărilor pozitive în comunitate. Ceea ce a conferit un plus valoare acestui proiect a fost însă conștientizarea puterii lui ÎMPREUNĂ. Rod al colaborării Asociației Plai Transilvan cu Asociația Apostoli din Atena și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, proiectul a fost finanțat din granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România cu 38.542 euro din care: 34.686 euro – finanțare nerambursabilă și 3.856 euro – cofinanțarea Asociației Plai Transilvan.
Proiectul a fost necesar deoarece în România, copiii cu dizabilități și familiile acestora au acces limitat la servicii educaționale și sociale care să le faciliteze integrarea în comunitate. Din cauza absenței cunoștințelor și abilităților necesare în lucrul / interacțiunea cu copiii cu dizabilități, părinții și asistenții personali ai acestor copii sunt adesea depășiți de situație și nu reușesc să contribuie eficient la dezvoltarea și educarea acestora. Ba mai mult, numărul alocat terapiilor și materialele educative din școlile speciale sunt insuficiente.
Ne-am propus să facilităm accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate și să instruim şi responsabilizăm părinții şi asistenţii personali pentru a se implica direct şi eficient în procesul recuperativ.  Scopul a fost atins prin intermediul: activităților de integrare și al terapiei individualizate care le-au dezvoltat copiilor abilităţi de viaţă independentă şi  le-au oferit ocazia să le exerseze în contexte cotidiene de viaţă; activităţilor dedicate instruirii şi consilierii psihologice a părinţilor/ asistenţilor personali - Şcoala părinţilor şi Grupuri de suport; atelierelor de confecționare a unor materiale educative adaptate elevilor cu dizabilități; Seminarului “Together for a Better World”, care a facilitat informarea şi schimbul de bune practici şi Galei voluntariatului, care a vizat recunoaşterea contribuţiei voluntarilor în implementarea proiectului.
Dintre livrabilele realizate, amintim: 1000 ghiduri ”Părinți de copii speciali”, 150 pliante despre proiect, o pagină de facebook a asociaţiei, materiale educative adaptate şi distribuite părinților și profesorilor, 10 filmuleţe cu activităţi de învăţare.
Ca urmare a implementării proiectului: 12 elevi cu dizabilităţi şi-au dezvoltat abilităţi necesare integrării în comunitate şi au participat la viaţa comunităţii; 17 părinţi şi asistenţi personali şi-au eficientizat lucrul cu copiii cu dizabilităţi; s-a realizat un schimb de bune practici; 12 clase ale partenerului 2 au fost dotate cu materiale educative adaptate (pictograme, planşe, caiete de comunicare, cărţi senzoriale etc); 109 elevi cu dizabilităţi au avut acces la jocuri educative şi de stimulare senzorială; s-a format şi instruit o echipă de voluntari; au fost două apariţii la televiziunea locală şi 8 articole în presa scrisă. Proiectul a determinat creşterea implicării părinţilor, voluntarilor şi elevilor din şcolile de masă în integrarea copiilor cu dizabilităţi.
Ultima actualizare: 16 noiembrie 2023
Back to content