Despre noi - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva SPERANTA Zalau

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
SPERANȚA
ZALĂU
Go to content
Elevul cu dizabilități are nevoie de intervenție personalizată, concentrată pe punctele tari ale acestuia, o educație ce să-l conducă cât mai aproape de zona proximei dezvoltări, să-i valorifice la maximum potențialul propriu și să-i ofere acele experiențe de învățare care să-i faciliteze integrarea în comunitate.

  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău, unitate de învățământ special cu personalitate juridică redobândită la 1.09.2018, reprezintă o alternativă educațională eficientă pentru copiii și tinerii cu dizabilități din județul Sălaj. Școala este subordonată metodologic Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, iar finanțarea cheltuielilor materiale este asigurată din bugetul Consiliului Județean Sălaj.
  Activitățile instructiv-educativ-recuperative se desfășoară în două locații din Zalău:
· Sediul principal– Zalău, str. Crișan, nr. 4
· Sediul secundar -  Zalău, str. Salcâmilor, nr 1.

VIZIUNEA NOASTRĂ are în prim plan o comunitate integratoare care să valorizeze copiii cu dizabilități și să le ofere experiențele de învățare necesare dezvoltării și recuperării lor, prin intermediul unor servicii socio-educaționale adaptate și personalizate. O astfel de abordare dinamică necesită comunicarea permanentă cu părinţii/aparţinătorii elevilor noştri şi realizarea proiectelor care să vizeze dezvoltarea bazei materiale, formarea personalului didactic şi implicarea copiilor în activităţi cu rol integrativ. Dorinţa călăuzitoare în ceea ce priveşte educarea elevilor centrului nostru accentuează necesitatea evoluţiei serviciilor educaţionale.

MISIUNEA ȘCOLII  vizează formarea la copiii cu dizabilități a unor abilități de viață independentă, respectiv pregătirea lor pentru o comunitate incluzivă și tolerantă. Pentru a-și îndeplini eficient acest rol, școala oferă programe educaționale şi terapeutic-recuperatorii ale deficienţelor mentale uşoare, moderate, severe, asociate şi senzoriale; intervenții psihopedagogice complexe, conturate pe principiile educaţiei incluzive; programe de terapie educaţională complexă și integrată, cât și sprijin educaţional pentru copiii / tinerii cu cerințe educaționale speciale încadraţi în învăţământul de masă sau / și școlarizați la domiciliu.

ORGANIGRAMA – AN ȘCOLAR 2020-2021  
Ultima actualizare: 16 mai 2024
Back to content