Publicații ale cadrelor didactice - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva SPERANTA Zalau

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
SPERANȚA
ZALĂU
Go to content
Materialul  APRAXIA VERBALĂ LA COPII /Dincolo de cuvinte
 
își propune să contureze specificitatea tulburării apraxice, să ofere câteva modele terapeutice și să susțină idei cu referire la conștientizarea acestei tulburări, idei ce vizează colaborarea, “munca în echipă”, o clauză imperioasă în activitatea de recuperare a copiilor cu dizabilități.   Sunt cuprinse în paginile cărții atât informații teoretice, cât și exemple de activități, astfel conținutul acestui material poate fi folosit ca un plan holistic de tratament al APRAXIEI VERBALE.
 
       Când un copil nu vorbește, unii părinți consideră că are probabil propriul ritm de dezvoltare. Experții, aceștia fiind  logopezi, psihologi, psihiatrii, pot afirma ceea ce se înscrie în limitele validității  și ceea ce necesită evaluare de specialitate.
 
                                                         Antonela Chezan
Materialul ANTRENAMENTE AUDITIV-VERBALE PENTRU PURTĂTORII DE IC este alcătuit din exerciții grupate în funcție de etapele specifice reabilitării limbajului persoanelor cu dizabilitate auditivă: exerciții de ascultare, discriminarea sunetelor, identificarea cuvintelor și comprehensiunea enunțurilor. Activitățile pot fi parcurse individual, alături de familie sau de un terapeut.
                                                       Antonela Chezan

Ghidul „Părinți de copii speciali” este un instrument de lucru adresat părinţilor copiilor cu dizabilităţi și a fost elaborat în cadrul Proiectului „Solidari pentru o lume mai bună”, inițiat de Asociația Plai Transilvan și finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG. Ghidul oferă modalități specifice de stimulare a dezvoltării copilului, în funcție de dizabilitate.
Autori: psiholog Amalia Sabău, psiholog Diana Pop
,,Alături de Dumnezeu" - Această carte de colorat cu tematică religioasă este inspirată de zâmbetul celor care zâmbesc prea rar, de lumina din ochii celor care nu pot să exprime în cuvinte bucuria!
Prof. Ioan CiocmăreanTerapia logopedică prin muzică este o modalitate utilă, creativă, ludică de a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte abilităţile de comunicare atât de necesare în viaţa de zi cu zi.

Prof. Antonela Chezan

Văru' Porţan

autori:
Camelia Zaha, Marin Pop


"Toţi dascălii de istorie şi prezidiul îl ascultau ca pe Dumnezeu, cuvântul său era picant, sarea şi piperul tuturor întrunirilor"


Prezentul auxiliar este un material complementar în învățarea literelor majuscule de tipar. Conține exerciții de citit – scris și imagini pe baza cărora poate fi dezvoltată comunicarea copiilor cu dizabilitate intelectuală, ușoară, medie sau severă.
Prof. Melina Bancea

Ghidul pronunţării corecte la copii

autor: Mihai Boldan


"Intenţia autorului este de a pune la îndemâna celor interesaţi un material structurat care să vină în sprijinul corectării copilului ce întâmpină dificultăţi în realizarea actului vorbirii"

Abecedar - caiet

autori:
Mihai Boldan, Steluţa Boldan


"Abecedarul - caiet se doreşte a fi un auxiliar didactic în sprijinul cadrelor didactice şi părinţilor care iniţiază copiii în tainele cititului şi scrisului"

Îndreptar practic pentru corectarea dificultăţilor de scris citit la copii

autor: Mihai Boldan, Steluţa Boldan

"Îndreptarul se adresează logopezilor, studenţilor, învăţătorilor, părinţilor şi altor persoane care doresc să vină în sprijinul copilului cu dificultăţi deslexico-disgrafice"

Manual de comunicare

autori:
Mihai Boldan, Steluţa Boldan


"Manualul de comunicare încearcă să elibereze părintele şi profesorul de stresul lipsei instrumentului suport de comunicare"

Invitaţie la cină

autor: Mihai Boldan

"Trăim într-o lume a contrastelor. Binele duce o luptă imensă cu răul, virtutea se luptă cu viciul, adevărul cu minciuna, sănătatea cu boala, iubirea cu ura... să dăm dovadă de omenie."

Ultima actualizare: 16 mai 2024
Back to content